PRIMARIA COMUNEI RONA DE JOS

Judetul Maramures

ANGAJARI

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COMUNEI RONA DE JOS


      ANUNT


      Aducem la cunostinta ca sustinerea examenului de promovare in grad profesional superior a functionarilor publici Orza Ana si Grigor Marisca din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rona de Jos s-a reprogramat pentru data de 20.04.2012 ora 11,00. Examenul se va desfasura la sediul primariei din localitate.
      La prezentulanunt atasam bibliografia necesara examenului.


                                                                                                                                                              PRIMAR,
                                                                                                                                                            HERBIL ION

Anunt examen Detalii de promovare in grad profesional de Inspector superior
Anunt examen de promovare Detalii pentru transformarea postului de referent de specialitate in inspector de specialitate
Anunt examen de promovare Detalii
Anunt Concurs Detalii Muncitor calificat pentru intretinerea retelei de alimentare cu apa
Anunt Concurs Detalii Referent de specialitate
ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE Detalii